Spotkanie z rolniczymi samorządowcami


KalskW poniedziałek 25 marca uczestniczyłam w walnym zgromadzeniu Lubuskiej Izby Rolniczej w Kalsku.

            Szczególnie wiele pytań do mnie, jako członka sejmowej komisji rolnictwa, dotyczyło melioracji i zagospodarowania rzek w województwie lubuskim. Mówiłam o planowanej reformie gospodarki wodnej, zapropnowałam spotkanie w tej sprawie z wiceministrem ochrony środowiska Stanisławem Gawłowskim.