Święto Wojska Polskiego


WP15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej w 1920 roku, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej, obchodzimy Święto Wojska Polskiego. W tym dniu składamy hołd dla tradycji i dorobku polskiego oręża.