Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych


mlotekPrzedstawiam projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, przyjęty przez kierowaną przeze mnie sejmową podkomisję nadzwyczajną. Powstał na bazie tzw. projektu obywatelskiego, podpisanego przez prawie milion działkowców.