W Sejmie o budżecie na 2015 r.


SejmFNa ostatnim w tym roku posiedzeniu Sejm przegłosuje budżet państwa na 2015 rok. By posłowie mogli zakończyć pracę nad najważniejszą ustawą w roku, posiedzenie tradycyjnie zostanie podzielone, ale i tak potrwa 4 dni. Rozpocznie się we wtorek, 16 grudnia, a zakończy w piątek 19 grudnia.

      We wtorek 4 posłów złoży ślubowanie – zastąpią posłów, którzy po ostatnich wyborach dostali się do samorządu. Tym samym Sejm będzie liczyć 452 posłów, więc na jednym z kolejnym posiedzeń – najwcześniej w styczniu – kolejnych 8 nowych parlamentarzystów złoży ślubowania.

      W środę wizytę w Polsce złoży prezydent Ukrainy. Tego dnia o 14. zbierze się Zgromadzenie Narodowe, które wysłucha wystąpienia Petro Poroszenki. W czasie tej wizyty prezydent Komorowski ma także podpisać ustawę o ratyfikacji umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina.

      Bezpośrednio po zakończeniu posiedzenia Zgromadzenia Narodowego Komisja Zdrowia rozpatrzy informację o stanie przygotowań do wejścia w życie przepisów dotyczących tzw. pakietów kolejkowego i onkologicznego.

      W środę wieczorem 4-godzinny blok głosowań nad budżetem państwa, ale także rozstrzygniemy, czy Sejm ma zająć się zaproponowanym przez Twój Ruch projektem ustawy o związkach partnerskich. Będą też głosowane zmiany w Konstytucji dot. wprowadzenia zakazu prywatyzacji Lasów Państwowych.

      W czwartek posiedzenia komisji; na Komisji Finansów Publicznych przedstawiciel KNF przedstawi informację na temat sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, po wejściu w 2012 roku nowelizacji ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, ze szczególnym uwzględnieniem gwarancji bezpieczeństwa środków gromadzonych przez ich członków.

      W piątek kolejny podczas tego posiedzenia blok głosowań.

      Posłowie kolejny raz zbiorą się 13 stycznia na 4-dniowym posiedzeniu.