Warto wspierać najmłodszą w Polsce akademię


Moje wystąpienie 12 kwietnia 2016 roku podczas 16. posiedzenia Sejmu RP VIII kadencji , w imieniu Klubu Parlamentarnego PO, w sprawie projektu ustawy o powołaniu Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowna Pani Rektor! Droga Młodzieży!

Dzisiaj jest bardzo ważny dzień dla Gorzowa, ponieważ dzisiaj stawiamy kropkę nad i, nad projektem, który był wypracowywany latami przez różne środowiska. Pani minister, jeśli chodzi o ten projekt, nie ma tu opozycji, żadnej, to jest nasze wspólne działanie, to jest działanie środowiska uczelnianego, to jest działanie samorządu, który przekazywał obiekty, który wspierał realizacje różnych projektów, to jest wsparcie samorządu województwa, to jest wsparcie wszystkich środowisk politycznych. Przez lata pracowaliśmy nad tym, ale trzeba przyznać, że najbardziej napracowała się pani rektor ze swoim zespołem.

I tutaj w załączniku mamy przedstawione efekty tej pracy. Bo są obiekty, bo jest kadra, bo jest dorobek naukowy, bo są studenci, bo są plany. To plany bardzo ambitne i bardzo ważne dla Gorzowa, który jest miastem polskim dopiero od czasów powojennych, miastem wielokulturowym, wielonarodowym, wielowyznaniowym. Trudno budować tożsamość w takim mieście, ponieważ przyjechali ludzie z różnych stron świata. Bez wątpienia uczelnia, uczelnia akademicka, to jest jeden z elementów budowania i wzmacniania takiej tożsamości.

Dzisiaj dodajemy tę kropkę nad i, bo wszyscy jesteśmy co do tego projektu głęboko przekonani. Jest to ważne, tak jak powiedziałam, dla Gorzowa, ale też dla całego województwa lubuskiego, ponieważ Gorzów i okolice to jest 40% mieszkańców całego województwa lubuskiego. Jesteśmy na pograniczu polsko-niemieckim i to też jest kolejny powód, dla którego mocny akademicki ośrodek w Gorzowie jest ważny i potrzebny, bo uczelnia już dzisiaj współpracuje z uczelniami niemieckimi, że środowiskami, prowadzi wspólne działania, wspólne konferencje. Myślę, że to też jest ważne. Ważne jest to również z tego powodu, że to środowisko, potencjalni studenci bardzo często nie mają innego wyboru, mianowicie z różnych powodów, najczęściej ekonomicznych, nie mogą studiować w miastach odległych od Gorzowa. Uczelnia, nasza akademia w Gorzowie da im taką szansę, da im dobry krok w przyszłość, da im przygotowanie i podstawy do tego, żeby mogli się rozwijać, jestem przekonana, że dla dobra całej naszej społeczności.

Wiemy wszyscy o tym, że były różne drogi do utworzenia akademii. Jedna z dróg to była możliwość połączenia z wydziałem zamiejscowym Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Z różnych powodów nie doszło do realizacji tego projektu, ale jestem przekonana co do tego, że prędzej czy później ta konsolidacja nastąpi, bo taka jest też racja stanu Gorzowa i województwa lubuskiego.

Gorąco będziemy wspierać ten projekt i mimo że – tak jak już wspomniała też pani minister – jest to swego rodzaju działanie na kredyt, jestem przekonana co do tego, że całe środowisko ten kredyt spłaci i to spłaci z odsetkami. Warto zainwestować, bo po prostu dotychczasowe dokonania, dotychczasowa współpraca i wspólne działanie różnych środowisk pokazują, że ten projekt będzie wspierany również dalej. Takie deklaracje padły ze strony pana wojewody, ze strony pana prezydenta Jacka Wójcickiego, ze strony marszałka województwa. Myślę, że każdy, kto będzie dzisiaj się wypowiadał, również moi koledzy, będą to popierali i mówili: Tak, będziemy wspierać tę najmłodszą akademię w Polsce, ponieważ warto jej zaufać. Warto zaufać jej pracownikom, warto zaufać pani rektor, warto zaufać jej studentom. Myślę, że to jest dobre działanie i będziemy kiedyś się cieszyli, że przyłożyliśmy ten przysłowiowy palec do przycisku, głosując za tym projektem.

Moi koledzy z klubu, mimo że mają różne wątpliwości, przede wszystkim jeśli chodzi o to działanie na kredyt, będą wspierać ten projekt i cieszę się, że udało się do takiego kompromisu doprowadzić.