Zawodowo


Moja rodzina nigdy nie była zamożna, dlatego od najmłodszych lat pracowałam, żeby zarobić na własne potrzeby. Po ukończeniu studiów zatrudniłam się w Gorzowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego „Gobex”.

You might also be interested in: