69. posiedzenie Sejmu


Sejm69 posiedzenie Sejmu jest nietypowe: odbędzie sie w czwartek i w piatek 5 i 6 czerwca oraz we wtorek w przyszłym tygodniu (10 czerwca), kiedy to część obrad będzie miało charakter zamknięty.

     Posiedzenie rozpocznie się od ślubowań poselskich; nowi posłowie zastąpia osoby, które zostały wybrane do Parlamentu Europejskiwego..

     W pierwszym bloku odbędzie się głosowanie nad ustawą przywracającą ubój rytualny. W planach jest też przyjęcie przez aklamację uchwały w sprawie upamiętnienia 70. rocznicy zwycięskiej bitwy o Monte Cassino.

     O 10.00 rozpocznie się pierwsze czytanie dużej nowelizacji – rząd twierdzi że największej od 1997 roku – Kodeksu karnego.

     W piątek rozpatrzymy pilną rządową nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Czeka nas piersze czytanie projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym oraz o statusie weterena opozycji antykomunistycznej.

     Ostatni dzień Sejmu został podzielony na dwie części. O 12.00 na zamkniętym posiedzeniu posłowie zajmą się wnioskiem o uchylenie immunitetu Mariuszowi Kamińskiemu.  W drugiej części Sejm w 3-godzinnym bloku zdecyduje o losie dwóch wniosków: w sprawie komisji śledczej ds. infoafery oraz projektu zmian w Konstytucji w sprawie lasów.

     Drugie, ostatnie w tym miesiącu posiedzenie Sejmu odbędzie się 24-26 czerwca (wtorek-czwartek). Posłowie pracę na Wiejskiej kończą zazwyczaj w piątki, ale akurat na 27 czerwca zwołano szczyt UE.