72. posiedzenie Sejmu


sejmzlotu72. posiedzenie Sejmu – ostatnie przed wakacyjną przerwą – rozpocznie się we wtorek od godzinnego bloku głosowań, w czasie którego posłowie przyjmą pakiet kolejkowy, czyli trzy ustawy przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia.

Odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. To tzw.  czwarta ustawa deregulacyjna dla przedsiębiorców, przygotowana przez Ministerstwo Gospodarki

Zasadnicza część dnia obrad na sali plenarnej w środę jest przeznaczona na kilka sprawozdań, w tym z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2013 roku.

W przedostatnim dniu posiedzenia zapoznamy się m.in. z informacją o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz ze sprawozdaniem z działalności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w 2013 roku.

W piątek w 3-godzinnym bloku głosowań Sejm przyjmie m.in. poselski projekt tworzący Polską Agencję Kosmiczną oraz powoła na następną kadencję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Prokurator Generalny wygłosi informację o ostatnich działaniach prowadzonych przez organy Prokuratury wobec posła Jana Burego.

 Wakacyjna przerwa w posiedzeniach Sejmu potrwa trzy tygodnie – w tym czasie zamierzam pracować w swoim biurze w Gorzowie Wielkopolskim.