73 posiedzenie Sejmu


SejmsalaNa pierwszym powakacyjnym posiedzeniu Donald Tusk przedstawi informację na temat działań rządu w ciągu najbliższych miesięcy. Wystąpienie zbiega się z oficjalnym rozpoczęciem kampanii samorządowej.

     Planowane jest pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka. Komisja Finansów Publicznych zaopiniuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego NFZ na 2013 rok.

      W drugim dniu posiedzenia, jak zwykle między 11:30 a 13:00, informacja bieżąca. Na połączonym posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Spraw Zagranicznych odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Wieczorem Sejm zajmie się sprawozdaniami komisji o uchwale Senatu, m.in. w sprawie ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej.

    Tradycyjnie w piątek odbywają się głosowania. Posłowie będą głosować nad złożonym przez PiS wnioskiem o odrzucenie wniosku o powołanie komisji śledczej ds. likwidacji WSI. Sejm przyjmie także ustawę transgraniczną, pozwalającą na leczenie się w krajach UE na koszt NFZ.