75 posiedzenie Sejmu


sejmAPracami Sejmu do czasu wyboru nowego marszałka kierować będzie najstarszy wicemarszałek – Jerzy Wenderlich.

     Posiedzenie rozpocznie się od ślubowania poselskiego; miejsce Izabeli Kloc, która została wybrana senatorem, zajmie szef śląskiego PiS-u Czesław Sobierajski.

     W środę czeka nas debata poprzedzająca wybór marszałka Sejmu. Kandydatem koalicji PO-PSL jest Radosław Sikorski.

    Jeszcze w środę drugie czytanie rządowego projektu ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet, czyli tzw. konwencji antyprzemocowej.

     Jak zwykle w sejmowy czwartek, informacja bieżąca. Później, przez zasadniczą część dnia, pierwsze czytania kilku rządowych projektów, na czele z deregulacją Prawa budowlanego.

     Na posiedzenie Komisji Rolnictwa zostanie przedstawiona informacja dotycząca likwidacji skutków embarga na import produktów rolno-spożywczych z UE, wprowadzonego przez władze Federacji Rosyjskiej,

     Piątek to przede wszystkim głosowania. Po nich przedstawiciel rządu przedstawi m.in. informację nt. wpływu podatku od wydobycia niektórych kopalin na sektor wydobywczy miedzi i srebra oraz na sektor finansów publicznych.

    Ponownie zbierzemy się już za tydzień, na dodatkowym posiedzeniu w środę 1 października, kiedy to Ewa Kopacz wygłosi exposé oraz wystąpi z wnioskiem o udzielenie Radzie Ministrów wotum zaufania.