Co zyskaliśmy wstępując do UE


 PLwUE    Eksport naszych towarów po 10 latach członkostwa w UE jest trzykrotnie większy (2003 r. – 208 mld PLN, 2013 r. – 639 mld PLN). W porównaniu z pozostałymi krajami regionu, to w Polsce eksport usług po 2004 r. rósł najszybciej (wzrost wartości o ok. 160 % do 2012 r.), szczególnie w sektorze usług transportowych, wsparcia biznesu i turystyce.

     Deficyt w handlu z UE zmieniliśmy w solidną nadwyżkę: 2003 r. – deficyt -13,5 mld PLN, w 2013 r. – nadwyżka ponad 100 mld PLN.

     Inwestycje zagraniczne w Polsce wzrosły z 207 mld PLN (24% PKB) w 2003 r. do 759 mld PLN (46% PKB) w 2013 r. Ponad 85% bezpośrednich inwestycji zagranicznych pochodzi z krajów UE.

     Polskie inwestycje bezpośrednie w państwach unijnych w ciągu ostatnich 10 lat zwiększyły się kilkudziesięciokrotnie, z poziomu 4,6 mld złotych w 2003 r. do poziomu 137 mld złotych w 2012 r. Polskie inwestycje w 2012 r. stanowiły 44% inwestycji całego regionu, co stawiało nas na pierwszym miejscu w  Europie Środkowo-Wschodniej.

     Dzięki możliwościom, jakie daje swoboda świadczenia usług w UE, polskie firmy rocznie delegowały za granicę około 230 tys. pracowników. W wyniku rozwoju działalności tych przedsiębiorstw powstało też dodatkowych 100 tys. miejsc pracy w kraju.

     Z funduszy UE korzystały też firmy – od 2004 r. przedsiębiorcy zrealizowali 62,6 tys. różnych projektów, na które otrzymali unijne dofinansowanie w wysokości około 85,5 mld złotych.

     Całkowity polski eksport towarów rolno-spożywczych zwiększył się niemal pięciokrotnie – z 18 mld zł w 2003 r. do 84 mld zł w 2013 r. Dodatnie saldo w obrotach handlowych towarów rolno-spożywczych ogółem wzrosło z 2 mln zł w 2003 r. do 23,9 mld zł w 2013 r. (wzrost ponad 12-krotny!).

     Eksport towarów rolno-spożywczych z Polski do UE wzrósł z 11,9 mld zł w 2003 r. do 64,6 mld zł w 2013 r. (wzrost prawie 5,5-krotny). Dodatnie saldo w obrotach z krajami UE wzrosło z 2,2 mld zł w 2003 r. do 16 mld zł w 2013 r. (wzrost ponad 7-krotny).

     Od 2003 r. polskim rolnikom udało się zwiększyć realną wartość produkcji o prawie 50%.

     W 2014 r. sto miast na świecie ma bezpośrednie połączenia lotnicze z Warszawą, czyli czterokrotnie więcej miast niż przed przystąpieniem Polski do UE.

     Ceny roamingu spadły 4-krotnie, w 2007 r. zaledwie 9,2 % osób wyjeżdżających do UE korzystało z roamingu, w 2013 r. – aż 60 %.

     W ramach programu Erasmus ponad 120 tys. polskich studentów studiowało lub odbyło praktyki w innych państwach UE, a 37 tys. wykładowców prowadziło zajęcia za uczelniach tych państw lub odbyło w nich szkolenia.

     Dziesięcioletni bilans transferów finansowych między Polską a UE jest więc dodatni i wynosi 61,4 mld euro. Od 1 maja 2004 r. do końca grudnia 2013 r. do Polski wpłynęło 92,4 mld euro z unijnego budżetu. W tym samym czasie Polska wpłaciła do unijnego budżetu 30,9 mld euro w ramach składki członkowskiej. Na 1 zł wpłacone do UE, Polska dostawała 3 zł.

     Pieniądze otrzymane w okresie 2004–2013 zostały przez Polskę dobrze wykorzystane. Dzięki funduszom unijnym w latach 2004–2013 zrealizowano ponad 160 tys. projektów, a część z nich jest jeszcze w trakcie realizacji. Wybudowano łącznie 673 km autostrad, wybudowano lub zmodernizowano 808 km dróg ekspresowych, 36 tys. km sieci kanalizacyjnej oraz 683 oczyszczalnie ścieków.

     Dane pochodzą z raportu MSZ, sporządzonego na podstawie danych z europejskiego urzędu statystycznego.