Dzień Edukacji Narodowej


dzien edukacjiDrodzy dyrektorzy szkół, nauczyciele, pracownicy szkół i placówek oświatowych!

   Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę Wam dużo cierpliwości i wytrwałości, by nie zabrakło Wam chęci do pracy i optymizmu.

   Dziękuję Państwu za nieustanne wysiłki umożliwiające powstawanie przyjaznego otoczenia, które umożliwia efektywne nauczanie i wychowanie młodych ludzi.

   Życzę, aby wysiłek, wkładany w pracę z dziećmi i młodzieżą, motywował Was do podejmowania ambitnych wyzwań, które zaowocują poczuciem spełnienia zawodowego.

   Niech polska szkoła będzie pełna utalentowanych, radosnych, mądrych dzieci, które lubią swoją szkołę i naukę.

   Życzę Państwu takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić. Pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce. Cierpliwości i wrażliwości, aby służba młodym ludziom i całemu środowisku zrodziła wiele szlachetnych owoców.

                                         Krystyna Sibińska poseł na Sejm RP