Gorzowski bohater – Tomasz Manikowski


oglądaj>>>

Biegacz, członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.