Jarosław Makowski w Gorzowie


lf07a1d9daf3f1eed89d5e48bc8266973Szef Instytutu Obywatelskiego Jarosław Makowski powie o polskich doświadczeniach z budżetem partycypacyjnym. W tej sprawie Instytut przygotował specjalny raport z polskich miast.

    Wcześniej, o godzinie 11, z gorzowską młodzieżą porozmawia o przejawach współczesnej solidarności w ujęciu Tischnerowskim.

   Na spotkanie o budżecie obywatelskim zostali zaproszeni burmistrzowie i przewodniczący rad miast i gmin z regionu gorzowskiego.

   Budżet partycypacyjny jest szansą na zaangażowanie obywateli w proces decydowania o lokalnych wydatkach i tym samym sprawowania władzy w samorządach oraz większą przejrzystość działań samorządu terytorialnego

   Spotkanie z młodzieżą odbędzie się w auli II LO w Gorzowie o godz. 11.00. Dyskusja o budżecie obywatelskim o godz. 13.00 w sali Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie przy ul. Sikorskiego 107 (wejście od ul. Kosynierów Gdyńskich).

   Serdecznie zapraszam!

                             Krystyna Sibińska