Komisja sejmowa, która zajmie się seniorami


seniorzycwiczaSejm powołał w piątek 9 maja nową stałą komisję: Polityki Senioralnej, która zajmie się kształtowaniem polityki państwa dotyczącej osób starszych. Będę w niej pracować.

      Nowa komisja będzie realizować przyjęty przez rząd pakiet dla seniorów na lata 2014-2020. „Biorąc pod uwagę fakt, że w 2020 roku co piąty Polak będzie w wieku poprodukcyjnym trzeba się do tego przygotować” – podkreśliła marszałek Sejmu Ewa Kopacz. 

     „Trzeba pamiętać, że osoby, które skończyły 50 lat, nadal mogą pracować, trzeba je tylko odpowiednio przekwalifikować i dać im szansę. Bardzo często są to osoby, które nadal są energiczne i chętne, by robić coś na rzecz innych” – dodała marszałek. 
     Na rządowy pakiet dla seniorów składają się: założenia Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014-2020, Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) 2014-2020 oraz założenia programu „Solidarność pokoleń – działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+” – 2014-2020. 

     Liczę na współpracę, rady i podzielenie się swoimi doświadczeniami przez lubuskich seniorów, zwłaszcza skupionych wokół Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

                                                                           Krystyna Sibińska