Pierwsze lipcowe posiedzenie Sejmu


sejm-grafikaPierwsze lipcowe posiedzenie rozpocznie się od krótkiego, 15-minutowego bloku głosowań. Posłowie rozstrzygną, czy Sejm wysłucha informacji rządu m.in. na temat sytuacji polskich przedsiębiorstw prowadzących wymianę handlową z Ukrainą.

Następnie rozpocznie się debata nad wnioskiem o konstruktywne wotum nieufności, czyli odwołanie rządu Donalda Tuska i zastąpienie go nowym rządem, kierowanym przez prof. Piotra Glińskiego. Wiadomo już, że kandydat na premiera nie wystąpi na mównicy sejmowej, bo nie pozwala na to regulamin Sejmu.

 Zaraz potem Sejm zajmie się kolejnym wnioskiem największej partii opozycyjnej – o wyrażenie wotum nieufności wobec szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza. Nie wiadomo, czy posłowie oba wnioski będą głosować w środę, czy dopiero w piątkowym bloku głosowań.

Tradycyjnie w drugi dzień posiedzenia zaplanowana jest informacja bieżąca. Odbędzie się też pierwsze czytanie projektu nowelizacji Kodeksu karnego, zakładającego m.in. wprowadzenie możliwości konfiskaty pojazdu sprawców wypadków i katastrof.

W piątek rano rozpocznie się dwuipółgodzinny blok głosowań, w czasie którego posłowie w końcu skierują projekt zmian w Konstytucji do komisji (chodzi o zakaz prywatyzacji lasów). Niewykluczone, że będzie głosowany także obywatelski projekt przywracający stosowanie uboju rytualnego w Polsce.

Ostatnie – przed sierpniową przerwą – wydłużone posiedzenie Sejmu odbędzie się za dwa tygodnie, od 22 do  25 lipca.