Popieram program „Kibic na 6”


kibicna6Kibic to człowiek kulturalny, brzydzący się przemocą, tolerancyjny, szanujący innych i postępujący fair play? Będzie to możliwe dzięki programowi „Kibic na 6“, który wystartuje w Lubuskiem.

             Program będzie wprowadzany w szkołach w następnym semestrze. Kształtować ma pozytywne zachowania dzieci i młodzieży podczas wydarzeń sportowych, przeciwdziałać przemocy, uczyć tolerancji i postępowania fair play w codziennym życiu i w relacjach z rówieśnikami.

 

Dzięki programowi „Kibic na 6” lubuskie szkoły będą mogły systemowo, według umiejętnie zaplanowanych działań, zapobiegać agresji podczas imprez sportowych, uczyć młodzież kulturalnego funkcjonowania w grupie, pozytywnego wpływu na rówieśników.

– Często nie doceniamy roli kibicowania. A kibicowanie to jednak współpraca w grupie, radzenie sobie ze stresem, powstrzymywanie się przed agresją. To wszystko daje podwaliny dla kształtowania dobrego obywatela. Chcemy pokazywać pozytywne wzorce kibicowania, jak radzić sobie w sytuacjach stresowych, w momencie kryzysu – wyjaśnił wojewoda lubuski Jerzy Ostrouch.

Program już przed inauguracją cieszy się zainteresowaniem. Na ogłoszony przez kuratorium konkurs wpłynęło prawie sto scenariuszy lekcyjnych na temat kibicowania. A na konkurs plastyczny pod tym hasłem uczniowie wykonali ponad tysiąc prac.

Program „Kibic na 6” będzie realizowany przy bliskiej współpracy i pod patronatem honorowym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ambasadorami projektu są m.in., Robert Korzeniowski, słynny chodziarz, wielokrotny mistrz olimpijski, wioślarze Tomasz Kucharski i Michał Jeliński, czy siatkarz Sebastian Świderski.

Udział w programie zapowiedziały największe lubuskie klubu sportowe, m.in. Stali Gorzów i Falubazu Zielona Góra.