Priorytety Platformy


po konwencja pap 600Platforma Obywatelska ma plan dla Polski. Jego podstawą jest ponad 400 miliardów zł, które wynegocjowaliśmy w budżecie unijnym. Praca, godna płaca, rodzina, rewitalizacja gmin, miast i miasteczek – to priorytety Platformy na kolejne lata – zadeklarował premier Donald Tusk na sobotniej Konwencji Krajowej PO.

   Nowy plan to przede wszystkim praca. Ona jest najważniejsza! Polacy mają prawo do wyższych i bezpieczniejszych zarobków. Wzrost gospodarczy, który przewidujemy na 3 proc. w 2014 r., musi się przełożyć na płace. Polacy zasługują na pracę bezpieczną. Ale będziemy unikać rozwiązań, których jedynym efektem będzie tylko wzrost bezrobocia. Nowe otwarcie, o którym mówię, to przekierowanie tych wielkich pieniędzy na polskie rodziny – podkreślił przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

   O znaczeniu środków europejskich dla rozwoju Polski i dobrobytu Polaków mówiła też przyszła wicepremier i minister infrastruktury i rozwoju Elżbieta Bieńkowska. – Mamy do dyspozycji ogromną ilość środków. W ciągu najbliższych lat będziemy realizować program o łącznej wartości 115 mld euro – zaznaczyła.

   Zakończona w sobotę po południu Konwencja Krajowa PO zadecydowała o przeprowadzeniu istotnych zmian w statucie partii. Wprowadzone zostały powszechne wybory – z udziałem wszystkich członków PO – na przewodniczących regionalnych i powiatowych. Partia zmieniła też zasady przyjmowania członków Platformy oraz tworzenia kół; nowi członkowie będą opłacać składki członkowskie osobiście, z własnego konta bankowego. Liczba członków Rady Krajowej, wybieranych przez Konwencję, została ustalona na 120 osób. Wzmocniono rolę Rzecznika Dyscypliny Partyjnej – w każdym województwie zostaną powołani regionalni rzecznicy dyscypliny, jemu podlegający.

   Konwencja formalnie wieńczy proces wyborów wewnętrznych w Platformie Obywatelskiej. Jego pierwszym etapem był wybór przewodniczącego partii – po raz pierwszy w wyborach powszechnych. Głosowanie korespondencyjne i internetowe trwało kilka tygodni. Wynik poznaliśmy 23 sierpnia. Zwyciężył Donald Tusk, uzyskując 79,58 proc. głosów. Następnym etapem były zjazdy w kołach (1-15.09) oraz wybory w powiatach (30.09-06.10). Zjazdy regionalne, wybierające władze PO na szczeblu wojewódzkim, w tym przewodniczących regionów, rozpoczęły się 21 października w Zielonej Górze.

   Delegaci na Konwencję wybrali członków Rady Krajowej, Krajowego Sądu Koleżeńskiego i Krajowej Komisji Rewizyjnej. Konwencja przyjęła też sprawozdanie z działalności Rady, Sądu i Komisji oraz udzieliła absolutorium Zarządowi Krajowemu Platformy Obywatelskiej.