Sala im. Zofii Moraczewskiej


salaM  Jedna z sal, w których zbierają się komisje sejmowe, otrzymała imię Zofii Moraczewskiej – prekursorki polskiego ruchu kobiecego, jednej z ośmiu pierwszych polskich posłanek na Sejm Ustawodawczy RP.

     To symboliczny gest oddania szacunku i pamięci zarówno tej niezwykłej kobiecie, jak i wszystkim ówczesnym działaczkom, które przyczyniły się do wywalczenia udziału kobiet w życiu publicznym.

     – Cieszę się, że ta symboliczna tablica każdego dnia naszej parlamentarnej pracy będzie przypominać o tej niezwykłej kobiecie, która dostrzegała siłę państwa w społeczeństwie obywatelskim – powiedziała marszałek Sejmu Ewa Kopacz.

     Sala imienia Zofii Moraczewskiej to symbol działalności kobiet-posłanek – podkreśliła przewodnicząca Parlamentarnej Grupy Kobiet Bożena Szydłowska, która w naszym imieniu złożyła w do laski marszałkowskiej projekt uchwały o ustanowieniu przez Sejm 5 marca dniem równych płac dla kobiet i mężczyzn. Zdaniem przewodniczącej, uchwała jest jednym z działań kontynuujących dzieło pierwszych polskich parlamentarzystek.

     Uroczystości towarzyszyła wystawa „Kobiety w Parlamencie” poświęcona działalności pierwszych polskich posłanek w Sejmie II RP. Ekspozycja przedstawia na co dzień niedostępne kopie afiszów wyborczych, grafik, zdjęć, a także zestawienia statystyczne ilustrujące zaangażowanie polityczne i działalność społeczną posłanek.

     Zofia Moraczewska urodziła się 4 lipca 1873 r. w Czerniowcach na Bukowinie. Z zawodu była nauczycielką. W 1896 r. wstąpiła do Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska Cieszyńskiego. W latach 1919-1922 pełniła mandat poselski w Sejmie Ustawodawczym, a następnie w latach 1930-1935  w Sejmie III kadencji. Zaangażowana była w prace Ligii Kobiet Polskich, organizacji, której cele łączyły walkę o niepodległość z walką o prawa kobiet. W latach 1927-1928 pełniła funkcję przewodniczącej Ligii. Zofia Moraczewska była także członkiem zarządu Głównego Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet. W czasie II wojny światowej organizowała Komitet Obywatelski pomocy ofiarom wojny. Po 1947 roku przygotowywała do druku „Encyklopedię polskiego ruchu kobiecego” oraz opiekowała się archiwum męża – premiera Jędrzeja Moraczewskiego. Zofia Moraczewska zmarła 16 listopada 1958 r. w Sulejówku.