Święto Wojska Polskiego


defilada111115 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej w 1920 roku, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej, obchodzimy Święto Wojska Polskiego. W tym dniu składamy hołd dla tradycji i dorobku polskiego oręża.

     Uznanie, wyrazy najwyższego szacunku i gorące pozdrowienia kieruję do Polaków i Polek w żołnierskich mundurach, którzy służą pokojowi w odległych regionach świata.

      Dziękuję żołnierzom pełniącym służbę w kraju za codzienne zaangażowanie i poświęcenie. Dowódcom dziękuję za sumienne, patriotyczne wychowanie oraz wszechstronne kształcenie i szkolenie podkomendnych.

     W dniu Święta Wojska Polskiego wspominamy tych, którzy służąc pokojowi oddali swoje życie daleko od naszych granic. Łączę myśli z rodzinami poległych żołnierzy. Będziemy zawsze o Nich pamiętać.  

     Zwracam się do wszystkich kombatantów, którzy historię Polski tworzyli walcząc o jej wolność. Niech zdrowie, troska otoczenia oraz satysfakcja z dokonań towarzyszą Wam każdego dnia.

      Żołnierzom rezerwy, pracownikom wojska oraz ich rodzinom życzę zadowolenia z odpowiedzialnej pracy i służby dla dobra Polski, zdrowia, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

                                                   Krystyna Sibińska Poseł na Sejm RP