Życzenia dla nauczycieli


37obrnapr8vyucovanie14 października to tradycyjnie Dzień Edukacji Narodowej upamiętniający rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Z tej okazji pragnę złożyć na Państwa ręce gratulacje oraz podziękowania i słowa uznania  za zaangażowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Poprzez Waszą codzienną pracę kształtujecie ich umiejętności i postawy. To Wy odnajdujecie w uczniach ich potencjał, talenty i  macie wpływ na ich rozwój oraz dalsze decyzje życiowe.

Tym samym przygotowujecie uczniów do dorosłego życia. Jesteście dla nich nośnikiem wielu ważnych i cenionych wartości, jak pracowitość, sumienność. Wskazane zadania wymagają profesjonalizmu, pasji, ciągłego doskonalenia własnego warsztatu pracy.

To wyzwanie ciekawe i trudne zarazem. Wiąże się z braniem odpowiedzialności za młode pokolenie Polaków. Warto jednak podejmować wysiłek, by sprostać temu wyzwaniu. Edukacja to fundament rozwoju naszego państwa.

Życzę więc Państwu satysfakcji i zadowolenia z pracy z dziećmi i młodzieżą, zdrowia, sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

                                                                                  Krystyna Sibińska