2. posiedzenie Sejmu VIII kadencji


sejmWPodczas drugiego  posiedzenie Sejmu posłowie mają pracować nad trzema ustawami.

      W środę Prawo i Sprawiedliwość chce w kilka godzin uchwalić projekt ustawy wprowadzający nową, 65-proc. stawkę podatku od odpraw menedżerów spółek Skarbu Państwa, gdy przekraczają wartość trzymiesięcznego wynagrodzenia (projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

     Taki sam podatek zapłacą byli członkowie zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa, jeśli okres, w którym otrzymują odszkodowania za niepodejmowanie zatrudnienia u konkurencji, przekracza 12 miesięcy.

     Aby zmiany w prawie podatkowym mogły obowiązywać od początku przyszłego roku, ustawa musi być opublikowana w Dzienniku Ustaw do końca listopada.

     Posłowie zajmą się obywatelskim projektem zmiany ustawy o dochodach samorządów. Wraca on na salę sejmową po 3 latach. Projekt powstał z inicjatywy Związku Miast Polskich i Związku Gmin Wiejskich RP. Zakłada, że gmina zwiększa udziały w PIT z 39,34 proc. do 48,78 proc., powiat z 10,25 proc. do 13,03 proc., a zaś województwo z 1,60 proc. do 2,03 proc. Oprócz tego projekt wprowadza nową, tzw. ekologiczną część subwencji ogólnej dla gmin, na których terenie znajdują się chronione prawnie miejsca o szczególnych walorach przyrodniczych.

     Polskie Stronnictwo Ludowe chce uzależnienia momentu przejścia na emeryturę od stażu pracy. Zgodnie z ich projektem o emeryturę mogłyby się ubiegać osoby, które odprowadzały składki emerytalne przez 40 lat.

     Oprócz tego do pierwszego czytania skierowane są inne projekty (nieuwzględnione w harmonogramie posiedzenia):

– poselski projekt zmiany ustawy – Kodeks karny, który ma wydłużyć terminy przedawnienia karalności przestępstw;

– obywatelski projekt, który przyznaje funkcjonariuszom Służby Celnej emerytury na takich zasadach jak innym służbom mundurowym;

– obywatelski projekt, który nadaje Ślązakom status mniejszości etnicznej;

– obywatelski projekt zmiany ustawy o ochronie zwierząt, który zaostrza przepisy dotyczące uboju zwierząt;

– obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków;

– obywatelski projekt ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.