Kontakt


Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Krystyny Sibińskiej
ul. Strzelecka 15/1
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 732 922 633
email: sibinska.krystyna@gmail.com