O mnie


Politycznie

W 2006 roku uzyskałam mandat do Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego osiągając trzeci wynik w mieście. Od 2008 roku kierowałam jej pracami.
W 2010 roku kandydowałam w wyborach prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego. Włodarzem miasta nie zostałam, ale uzyskałam najlepszy rezultat wyborczy spośród wszystkich kandydatów ubiegających się o mandat miejskiego samorządowca. Ponownie wybrano mnie przewodniczącą Rady Miasta. Decyzję tę radni podjęli jednogłośnie.
W wyborach parlamentarnych w 2011 roku zostałam wybrana z listy Platformy Obywatelskiej posłanką na Sejm RP.

Prywatnie
Urodziłam się 12 czerwca 1962 roku w Złocieńcu, gdzie chodziłam do szkoły podstawowej. W 1981 roku ukończyłam Liceum Ogólnokształcące w Drawsku Pomorskim.
Zainteresowanie przedmiotami ścisłymi sprawiło, że zdecydowałam się studiować technologię i organizację budowy na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej. W 1987 roku uzyskałam tytuł magistra inżyniera budownictwa.
Podczas studiów poznałam swojego męża Waldemara, urodziła nam się córka Aleksandra. Po ukończeniu studiów przeprowadziłam się z rodziną do Gorzowa Wielkopolskiego. Miasta, z którym do dzisiaj jestem związana . W 1991 roku przyszła na świat nasza druga córka Katarzyna, rok później Urszula.
Chęć własnego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji i zaowocowała ukończeniem przeze mnie w 2004 roku studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie projektami europejskimi na Uniwersytecie Szczecińskim. W 2007 roku na tej samej uczelni skończyłam studia podyplomowe na kierunku prawo administracyjne i samorządowe. Pozytywny wynik egzaminu przed komisją Ministerstwa Skarbu Państwa dał mi uprawnienia do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych.
Od dzieciństwa jestem wielbicielem książek. Przepadam za biografiami, dziennikami, literaturą historyczną oraz książkami o tematyce religioznawczej. Moją wielką pasją są narty, dlatego nie wyobrażam sobie zimy bez białego szaleństwa.

Zawodowo
W „Gobexie” pracowałam przez 17 lat do 2002 roku. Przeszłam w nim wszystkie szczeble kariery zawodowej od stażysty, majstra, Inspektora w Dziale Kontroli Jakości, Kierownika Działu Marketingu i Reklamy, Kierownika Zespołu Przygotowania Produkcji i Ofertowania na Zastępcy Dyrektora ds. Przygotowania Produkcji kończąc. W międzyczasie próbowałam swoich sił jako nauczyciel zawodu w Zespole Szkół Zawodowych w Gorzowie Wlkp. Przez 6 lat byłam wspólnikiem spółki prowadzącej handel detaliczny i hurtowy oraz pośrednictwo nieruchomościami.
W 2002 roku w wyniku wygranego konkursu objęłam stanowisko Kierownika Wydziału Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miasta i Gminy w Witnicy. Podczas swojej zawodowej drogi odbyłam wiele szkoleń, które sprawiły, że moja praca stawała się bardziej efektywna m.in. kurs „Jak wygrać przetarg?”, „Protokół dyplomatyczny w pracy nowoczesnego menadżera”, „Prawo Unii Europejskiej i Polski w zakresie ochrony środowiska”, szkolenie dla pracowników samorządowych z zakresu zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, zarządzania drogami publicznymi.
W 2003 roku zostałam wybrana na Gorzowianinem Roku w kategorii urzędnik, co jest dla mnie wielkimi zaszczytem oraz dowodem, że efekty mojej pracy są doceniane.
W 2011 roku wystartowałam w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i zostałam posłem.