20. posiedzenie Sejmu


Na zaczynającym się w środę posiedzeniu Sejmu (8–10 czerwca) posłowie zajmą się nowelizacją Kodeksu postępowania karnego. Nagrywanie rozpraw ma się stać obowiązującą zasadą.

Kodeksu postępowania karnego da prawo do zabierania głosu podczas rozpraw reprezentantom organizacji społecznych, które w celach statutowych mają wymienioną obronę praw i wolności obywatelskich. Zgodę na udział takiej osoby w postępowaniu karnym będzie musiała wyrazić przynajmniej jedna strona postępowania. Gdy obecność reprezentanta organizacji „leży w interesie wymiaru sprawiedliwości”, to – według projektu – zgoda przestaje być potrzebna.

Zmienią się zasady transmitowania rozpraw. – Chodzi o to, by nagrywanie wideo rozpraw stało się obowiązującą zasadą.

Posłowie zapoznają się z obywatelskim  projektem zmian w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Postulują w nim przywrócenie deputatu węglowego (części wynagrodzenia za pracę otrzymywanej w postaci węgla) byłym pracownikom kopalni lub zakładów górniczych. Było to finansowane z dotacji budżetowej. Projektodawcy chcą, by każdy emeryt bądź rencista otrzymał 3 tony węgla rocznie, co kosztowałoby budżet państwa rok do roku 290 mln zł (600 zł za tonę).

Posłowie Nowoczesnej zaproponowali projekt zmian w Kodeksie pracy, który wydłuża z 7 do 30 dni okres na odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę Jeśli projekt wejdzie w życie, zmianie ulegnie także czas na złożenie żądania przywrócenia do pracy, wypłaty odszkodowania oraz wezwania do nawiązania pracy po zwolnieniu z 14 do 30 dni.

Obniżenie kwoty wolnej od podatku dla posłów i senatorów z 30 451 zł do 3 091 zł, czyli do wysokości, która obowiązuje wszystkich obywateli, to główne założenie projektu  zmian w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora złożonego przez klub Kukiz’15.

Posłowie zagłosują nad projektem uchwały posłów PiS, która ustanawia 21 czerwca Ogólnopolskim Dniem Przedsiębiorcy. W uzasadnieniu posłowie napisali, że „4 czerwca 1989 r. odbyły się pierwsze, wolne wybory parlamentarne, które otworzyły nam drogę do wolności, w tym również do wolności gospodarczej. Dlatego czerwiec jest szczególnym miesiącem, podczas którego możemy docenić możliwość dokonywania przez przedsiębiorców swobodnych decyzji gospodarczych”.

Poseł PiS przedstawi  wniosek w sprawie powołania prof. Adama Glapińskiego na stanowisko prezesa NBP. Jest on profesorem nauk ekonomicznych, który karierę naukową związał z Szkołą Główną Handlową. W 2009 r. był doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego ds. ekonomicznych, a potem został członkiem Rady Polityki Pieniężnej.

Przed rozpoczęciem posiedzenia do harmonogramu dopisano także rozpatrzenie w pierwszym czytaniu czterech ustaw poselskich dotyczących Trybunału Konstytucyjnego oraz rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej.