3. posiedzenie Sejmu


Sejm3Zaproponowane przez prezydenta podniesienie kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł to jedno z rozwiązań, którym zajmie się Sejm na 3. posiedzeniu Izby. Posłowie rozpatrzą również m.in. obywatelski projekt obejmujący celników emeryturami mundurowymi oraz propozycję grupy obywateli, aby refundacja leków była uzależniona wyłącznie od decyzji lekarzy, a wskazania refundacyjne były uwarunkowane stanem klinicznym pacjenta i wiedzą lekarską.

      Sejm rozpocznie prace nad projektem podwyższającym kwotę wolną od podatku. W ocenie wnioskodawcy wejście projektowanych rozwiązań w życie w sposób istotny poprawi sytuację ekonomiczną osób uzyskujących najniższe dochody. Z przytoczonych w uzasadnieniu danych Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych wynika, że w skali roku minimum egzystencji wynosi 6.529,08 zł dla mieszkającej samotnie osoby pracującej oraz 6.185,16 zł dla emeryta. Oznacza to, że obecnie podatek PIT jest ściągany nawet od tych dochodów, które nie zaspokajają nawet najbardziej podstawowych potrzeb biologicznych człowieka. W uzasadnieniu do projektu wskazano, że podobne stanowisko zajął Trybunał Konstytucyjny.

     Włączenie Służby Celnej do systemu emerytur mundurowych zakłada obywatelski projekt nowelizacji ustawy, który wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Obecnie celnicy podlegają zasadom powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych, co oznacza, że prawa emerytalne nabywają w wieku 67 lat. Projekt zakłada m.in. że – tak jak inni mundurowi – będą oni przechodzić na emerytury po 15 lub 25 latach służby.

     Sejm proponuje zmiany w zasadach refundacji leków;decyzję o przepisaniu danego leku ze zniżką miałby podejmował lekarz, biorąc pod uwagę stan pacjenta i w oparciu o wiedzę medyczną. Leki mają być refundowane w całym zakresie zastosowań klinicznych i przeznaczeń, a nie – jak obecnie – wyłącznie zgodnie ze wskazaniami medycznymi określonymi przez producenta przy rejestracji leku.

   Podczas tego posiedzenia Sejm wysłucha ponadto informacji rządu na temat planowanej reformy systemu edukacji. Posłowie będą również zadawać przedstawicielom rządu pytania na temat aktualnych kwestii. Wśród nich m.in. resortowy program „Maluch 2015”, podatek od supermarketów, kontrola rządu nad spółkami górniczymi, jak również prace związane ze zmianą przepisów dotyczących zaniechania komercjalizacji szpitali publicznych.