48. posiedzenie Sejmu


W środę, 27 września rozpocznie się 48. posiedzenie Sejmu, na którym posłowie zajmą się m.in. propozycją zwiększenia ochrony podatników przed nieuczciwymi kontrahentami. Sejm będzie także pracować nad uporządkowaniem systemu finansowania oświaty. Izba rozpatrzy również projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. W porządku obrad jest też m.in. dyskusja nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela.

Sejm rozpatrzy w I czytaniu rządowy projekt nowelizacji Ordynacji, który przewiduje wzmocnienie ochrony podatników przed ponoszeniem konsekwencji wynikających z działalności nieuczciwych kontrahentów. Przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się czy ich kontrahenci uczciwie i terminowo składają deklaracje oraz czy płacą podatki.

W porządku obrad jest też początek sejmowych prac nad rządowym projektem ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Projekt porządkuje system finansowania oświaty – w jednej ustawie zawarte będą wszystkie przepisy związane z finansowaniem zadań oświatowych. Projekt wprowadza obligatoryjne terminy dokonywania oceny pracy nauczyciela w powiązaniu ze ścieżką awansu zawodowego.

I czytanie rządowego projektu ustawy o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych to kolejny dokument, którym zajmą się posłowie. Celem projektowanej ustawy jest określenie zasad i trybu postępowania ministra sprawiedliwości, polskich sądów oraz innych polskich organów mającego na celu ochronę dobra dziecka i poprawy skuteczności wykonywania orzeczeń sądowych dotyczących jego powrotu za granicę lub orzeczeń odmawiających takiego powrotu.

Rządowy projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej ma na celu poprawę organizacji i funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Projekt określa, jacy lekarze, pielęgniarki i położne byliby docelowo lekarzem, pielęgniarką i położną POZ.

Sejm przeprowadzi też debatę nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela. Wniosek ten został negatywnie zaopiniowany przez sejmową komisję rolnictwa.