58. posiedzenie Sejmu


Ustanowienie Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej to jedna z głównych propozycji legislacyjnych, którymi Sejm zajmie się na 58. posiedzeniu.  W porządku obrad również m.in. I czytanie projektu zaostrzającego kary za ciężkie przestępstwa na tle seksualnym. Posłowie będą też pracować nad rozwiązaniami, które mają umożliwić realizację II etapu programu „Za życiem”. Na tym posiedzeniu także o ustawie powołującej Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Sejm będzie obradować trzy dni.

Izba rozpatrzy w II czytaniu prezydencki projekt mający uhonorować Polaków, którzy przeciwstawili się terrorowi niemieckich nazistów i z narażeniem życia swojego i swoich bliskich, udzielali pomocy prześladowanym Żydom podczas II wojny światowej. Według projektu, 17 marca ma zostać ustanowiony Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej i będzie to święto państwowe.

W I czytaniu Sejm zajmie się rządowym projektem nowelizacji Kodeksu karnego, którego celem jest zaostrzenie kar za ciężkie przestępstwa na tle seksualnym i zwiększenie ochrony ofiar gwałtów. Projekt wprowadza m.in. karę dożywocia dla osoby, która na skutek gwałtu doprowadzi do śmierci człowieka.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nad którym Sejm rozpocznie prace, zapewni realizację drugiego etapu Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Podstawowym zadaniem programu jest wspieranie rodzin z osobami niepełnosprawnymi, w szczególności wychowujących niepełnosprawne dzieci. Projekt wprowadza m.in. prawo do korzystania z indywidualnego rozkładu czasu pracy lub ruchomego czasu pracy albo wykonywania pracy w systemie przerywanego czasu pracy, na podstawie wniosku wiążącego pracodawcę. Z nowych uprawnień będą mogli korzystać także pracownicy opiekujący się dorosłym niepełnosprawnym dzieckiem. Zaproponowano też wydłużenie prawa do zasiłku opiekuńczego z 14 do 30 dni w przypadku chorych dzieci niepełnosprawnych między 14 a 18 rokiem życia.

Wzmocnieniu polsko-węgierskiej współpracy i przyjaźni ma służyć rządowy projekt ustawy o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Patron Instytutu podczas II wojny światowej był kurierem polskiego rządu na uchodźstwie. Do zadań instytutu należeć będzie przekazywanie młodym Polakom i Węgrom znaczenia tradycji stosunków polsko-węgierskich, wzmocnienie współpracy i nawiązywanie kontaktów między przedstawicielami młodego pokolenia, szczególnie w dziedzinie kultury i sportu.