61. posiedzenie Sejmu


Zmiany w sądownictwie zaproponowane w ramach rozmów z Komisją Europejską są wśród głównych punktów rozpoczynającego się w środę 61. posiedzenia Sejmu.

Izba będzie też pracować m.in. nad korzystnymi rozwiązaniami w zakresie rozliczania w kosztach majątku otrzymanego w spadku i stosowania ulgi podatkowej dla twórców. Sejm zapozna się też z informacją Ministra Infrastruktury ws. stanu polskiej kolei i planowanych inwestycji. Obrady potrwają do piątku, tego dnia – pod koniec obrad – przewidziany jest blok głosowań.

Izba w II czytaniu będzie debatować nad poselskim projektem nowelizacji przepisów wprowadzających ustawy dotyczące Trybunału Konstytucyjnego. Wnioskodawcy proponują umożliwić publikację trzech rozstrzygnięć Trybunału z 2016 r.

Rządowy projekt zmian w przepisach podatkowych modyfikuje zasady zaliczania w koszty podatkowe odpisów amortyzacyjnych od nabytych (w drodze spadku lub darowizny) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, gdy ich nabycie było zwolnione z podatku od spadków i darowizn. Umożliwi to następcom prawnym dalsze i niezakłócone działanie firm rodzinnych.

Zaproponowano też m.in. rozszerzenie stosowania ulgi podatkowej dla twórców.

Podczas 61. posiedzenia Sejm rozpatrzy rządowy projekt ustawy, który da instytucjom sektora finansowego podstawy prawne do pozyskiwania informacji o niekaralności od zatrudnionych i kandydatów do pracy. Dzięki przyjęciu ustawy zwiększy się bezpieczeństwo obrotu. Obecnie, gdy nie ma wyraźnej podstawy prawnej, pracodawca nie ma prawa wymagać zaświadczenia o niekaralności.

Rozszerzenie mecenatu państwa nad działalnością kulturalną o ochronę dziedzictwa narodowego poza granicami kraju zakłada wniesiona przez Senat propozycja nowelizacji ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.