62. posiedzenie Sejmu


Wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych w postaci podwyższenia renty socjalnej to jedna z głównych propozycji legislacyjnych, którymi posłowie zajmą się na rozpoczynającym się we wtorek 62. posiedzeniu Sejmu.

W porządku obrad również m.in. projekt obniżający uposażenia parlamentarzystów o 20 proc. Izba będzie też kontynuować prace nad rozwiązaniami dla podatników oraz nad regulacjami umożliwiającymi płynne działanie jednoosobowych firm po śmierci ich właścicieli. Na forum Sejmu także o projekcie nowej ustawy o ochronie danych osobowych.

Sejm rozpatrzy w II czytaniu projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej. Rząd proponuje zrównanie renty socjalnej z kwotą najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (dotychczas renta socjalna wynosiła 84 % tego świadczenia). Po wejściu w życie nowelizacji oba świadczenia będą wynosić 1029,80 zł.

W porządku obrad jest też drugi projekt wspierający rodziny z osobami niepełnosprawnymi, a w szczególności wychowujących niepełnosprawne dzieci, czyli rządowa propozycja nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Posłowie zajmą się też w II czytaniu projektem nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. W dotychczasowym stanie prawnym uposażenie poselskie jest równe wynagrodzeniu podsekretarza stanu. Projekt zakłada, że po wejściu w życie nowelizacji będzie ono odpowiadało 80 proc. tego wynagrodzenia.

W II czytaniu zostanie rozpatrzony rządowy projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Ma on umożliwić płynne działanie jednoosobowych firm po śmierci ich właścicieli.

Drugi z projektów, którego II czytanie jest przewidziane w porządku obrad 62. posiedzenia Sejmu, dotyczy nowelizacji ustaw o PIT i CIT. Projekt ma na celu złagodzenie rozwiązań dotyczących zasad opodatkowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku lub darowizny.

Lepsza ochrona danych osobowych jest głównym celem rządowego projektu ustawy o ochronie danych osobowych. Zaproponowane regulacje wynikają z konieczności zapewnienia w Polsce skutecznego stosowania rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

Izba rozpatrzy w II czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, który wprowadza dla Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) symbolikę przysługującą rodzajowi SZ RP – orła wojskowego i flagę rodzaju sił zbrojnych.