76. posiedzenie Sejmu


Głosowania nad ustawą budżetową na 2019 r. to główny punkt 76. posiedzenia Sejmu, które rozpoczęło się w środę 16 stycznia.

Posiedzenie otworzy blok głosowań, który zdominują szczegóły budżetu państwa na 2019 r. W zaproponowanym przez rząd projekcie priorytetowym celem jest utrzymanie stabilności finansów publicznych przy wspieraniu wzrostu gospodarczego i solidarnościowej polityki społecznej. Zaplanowano, że w 2019 r. dochody budżetu państwa wyniosą 388 mld 294 mln 520 tys. zł, natomiast wydatki 416 mld 794 mln 520 tys. zł. Przewidziano też, że PKB wzrośnie o 3,8 proc., a inflacja nie przekroczy 2,3 proc. Deficyt sektora finansów publicznych ma kształtować się na poziomie 1,7 proc.

W II czytaniu Sejm rozpatrzy komisyjny projekt zmiany ustawy o grach hazardowych. Proponuje się rozszerzenie katalog celów, na jakie mogą być przeznaczane środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o wydatki wspierające rozwój turystyki społecznej.

Odbędzie się pierwsze czytanie projektu przewidującego utworzenie Sieci Badawczej Łukasiewicz. Dokument określa zasad utworzenia oraz funkcjonowania Sieci, której głównym celem będzie prowadzenie prac badawczych kluczowych z punktu widzenia polityki kraju, komercjalizacja ich wyników oraz realizacja nowego modelu rozwojowego przedstawionego w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)

Sejm rozpocznie też parlamentarne prace nad rządową propozycją nowelizacji ustawy o Radzie Ministrów. Celem projektu jest umożliwienie premierowi przyznawania osobom fizycznym, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nagród specjalnych z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Nagrody mogłyby być przyznawane m.in. za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Zgodnie z propozycją zawartą w projekcie nagrody miałyby być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pomijane przy ustalaniu dochodu na potrzeby świadczeń socjalnych.