9. i 10. posiedzenie Sejmu


Sejm8EPosłowie zajmą się uchwaleniem budżetu państwa, dyskusją na temat polityki zagranicznej, wyborem członków Rady Polityki Pieniężnej. Zaczną prace nad stworzeniem rejestru przestępców seksualnych i nad obywatelskim projektem „świeckiej szkoły”.

     Posłowie wysłuchają rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Zakłada on utworzenie dwóch rejestrów sprawców przestępstw na tle seksualnym – publicznego i z dostępem ograniczonym.

     Utworzenie i funkcjonowanie obu baz ma przez najbliższe 10 lat kosztować blisko 1,5 mln zł. Policja będzie zobowiązana do stworzenia mapy zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym.

     W czwartek odbędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Zakłada on zakazanie finansowania organizacji nauki religii ze środków publicznych.

     Co nietypowe, posłowie spotkają się w tym tygodniu na dwóch posiedzeniach. W czwartek po g.odzinie 20 skończy się 9. posiedzenie, a o 21 zacznie się 10. Wynika to z chęci uchwalenia ustawy budżetowej. Tryb pracy nad nią wymaga, aby drugie i trzecie czytanie odbywały się na oddzielnych posiedzeniach. Zatem drugie czytanie zaplanowano na środę przed południem, a trzecie (czyli głosowanie) na czwartek w nocy.

     Posłowie wybiorą dwóch członków Rady Polityki Pieniężnej. W radzie zasiada 9 członków, powoływanych w równej liczbie przez: prezydenta, Sejm i Senat.

     Posłowie wysłuchają sprawozdań z prac nad projektami: ustawy prawo o prokuraturze, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

     Podczas wspólnego posiedzenia dwóch sejmowych komisji: regulaminowej i spraw poselskich oraz sprawiedliwości i praw człowieka posłowie zaczną prace nad nowelizacją ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich.