Gorzowski bohater


bohaZ Błażejem Skazińskim, kierownikiem Delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gorzowie Wielkopolskim.

oglądaj>>>