Wizyta w Koszalinie


onkoterapiaWizyta w ośrodku onkoterapii w Koszalinie

3 lipca odwiedziłam Szpital Wojewódzki w Koszalinie. Funkcjonuje tam, bardzo potrzebny w Gorzowie, Ośrodek Onkologii i Radioterapii. Powstał w dziesięć miesięcy za pieniądze prywatnego inwestora, leczenie tam jest bezpłatne.