Zgromadzenie Narodowe w Poznaniu


Dla uczczenia jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski i początków polskiej państwowości w piątek, 15 kwietnia 2016 r. w południe w Poznaniu odbędzie się uroczyste Zgromadzenie Narodowe. Podczas tego wyjątkowego posiedzenia Sejmu i Senatu, organizowanego po raz pierwszy w historii poza Warszawą, orędzie wygłosi prezydent RP.

Po obradach uczestnicy obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski i powstania Państwa Polskiego wysłuchają prawykonania przez Filharmonię Poznańską „Oratorium966.pl”, skomponowanego specjalnie na tę uroczystość.

Przełomowe wydarzenie w historii Polski jakim było przyjęcie chrztu przez księcia Mieszka I w sposób szczególny uczciły obie Izby polskiego parlamentu, ogłaszając rok 2016 Rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. W uchwale podjętej 22 grudnia 2015 r. Sejm przypomniał m.in., że chrzest władcy Polan i jego dworu, a w konsekwencji chrzest Polski, odbył się w Wigilię Paschalną, 14 kwietnia 966 r. – Akt ten miał decydujące znaczenie dla procesu jednoczenia plemion polskich pod władzą Piastów i kształtowania się chrześcijańskiej tożsamości naszego Narodu – podkreślono w uchwale.

Posłowie przywołali także słowa św. Jana Pawła II o znaczeniu przyjęcia chrztu, skierowane do polskich biskupów 14 lutego 1998 r.: „Polska weszła w krąg kultury chrześcijańskiego Zachodu i zaczęła budować swą przyszłość na fundamencie Ewangelii. Od tamtych czasów staliśmy się pełnoprawnymi członkami europejskiej rodziny narodów ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami. Wespół z innymi narodami Europy jesteśmy współtwórcami, a zarazem dziedzicami jej bogatej historii i kultury”.