53. posiedzenie Sejmu


Pakiet pięciu projektów, tworzący „konstytucję biznesu” to jedne z najważniejszych dokumentów, którymi Sejm zajmie się podczas rozpoczynającego się w środę 53. posiedzenia Sejmu. Posłowie rozpatrzą ponadto sprawozdania komisji sejmowych o projektach dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego. Izba zapozna się także z poprawkami komisyjnymi do projektu zakazującego pełnienia służby zagranicznej przez funkcjonariuszy i współpracowników służb bezpieczeństwa PRL.

„Konstytucja biznesu” to wniesiony przez rząd pakiet pięciu ustaw, który stanowi największą od 30 lat reformę prawa gospodarczego. Zastąpi ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, która dzisiaj jest centralnym aktem prawa gospodarczego.

Filarem „Konstytucji biznesu” jest projekt Prawa przedsiębiorców, który m.in. wprowadza katalog zasad regulujących relacje biznesu z państwem (np.: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone, domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, zasada proporcjonalności). Kolejna propozycja to pas startowy dla nowych firm, na który składają się dwa rozwiązania – tzw. działalność nierejestrowa (działalność o niewielkich przychodach bez konieczności rejestracji firmy) i ulga na start (6 miesięcy bez składek na ubezpieczenia społeczne dla początkujących przedsiębiorców), mająca przynieść prawie 8 mld zł oszczędności dla firm w ciągu 10 lat. Za zgodą przedsiębiorcy, niektóre proste sprawy urzędowe będzie można załatwiać np. przez telefon czy e-mail. Urząd będzie mógł w ten sposób szybko poinformować np. o konieczności doniesienia załączników czy o gotowych do odbioru dokumentach. Numer REGON będzie stopniowo wycofywany z obrotu – podstawowym numerem identyfikującym przedsiębiorcę ma być NIP. Projekt umożliwia też bardziej elastyczne zawieszanie działalności gospodarczej – na dłuższy okres niż obecne 24 miesiące lub na czas nieokreślony.

Prezydencki projekt ustawy o Sądzie Najwyższym ma zastąpić ustawę z 23 listopada 2002 r. o SN. Wśród nowych rozwiązań w projekcie jest m.in. instytucja korygująca prawomocne orzeczenia sądowe – skarga nadzwyczajna, rozwiązania zwiększające efektywność postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych, a także poddanie ich ocenie osób niepochodzących z tego środowiska zawodowego. Projekt przewiduje też m.in. wyodrębnienie dwóch nowych Izb Sądu Najwyższego: Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarnej.

Przedstawiony przez prezydenta projekt zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa zawiera propozycję, by członków tego gremium spośród sędziów wybierał Sejm większością 3/5 głosów.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej przewiduje, że osoby, które od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. pracowały lub pełniły służbę albo były współpracownikami organów bezpieczeństwa w rozumieniu tzw. ustawy lustracyjnej nie będą mogły pełnić służby zagranicznej. Stosunki pracy z nimi wygasną w ciągu 30 dni od wejścia w życie ustawy.