6. i 7. posiedzenie Sejmu


Sejm8AJeszcze przed zakończeniem roku 2015 – w okresie wigilijno-noworocznym – odbyły się dwa plenarne posiedzenie Sejmu.

            Podczas 6. posiedzenia Izba uchwaliła m.in. nowelizację ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Sejm uprościł też procedury w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w UE oraz wprowadził nowe rozwiązania dotyczące kwalifikacji nadawanych poza szkolnictwem wyższym i oświatą.

            Posłowie zdecydowali, że w 2016 r. będziemy obchodzić rok: Henryka Sienkiewicza, Feliksa Nowowiejskiego, Cichociemnych oraz rok jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski.

            Uchwalenie ustawy o radiofonii i telewizji, zmieniającej zasady powoływania władz w publicznym radiu i telewizji oraz rozpoczęcie prac nad zmianami w ustawie o Policji, to tylko niektóre z punktów rozpatrywanych podczas 7. posiedzenia Sejmu.

            „Uelastycznienie“ zasad zatrudniania na wyższe stanowiska w służbie cywilnej to główny cel przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw.

            Ponadto Sejm podjął przez aklamację uchwałę w sprawie uczczenia 97. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.