63. posiedzenie Sejmu


Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec wicepremier, przewodniczącej Komitetu Społecznego Rady Ministrów Beaty Szydło oraz wobec minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej – to jedne z głównych punktów rozpoczynającego się we wtorek 63. posiedzenia Sejmu.

Wśród innych propozycji legislacyjnych są także: krajowy system cyberbezpieczeństwa, zmiany w ustawie o biopaliwach oraz nowe rozwiązania dotyczące tachografów, nowelizacje ustaw dot. identyfikacji elektronicznej, a także prawa farmaceutycznego.

Na tym posiedzeniu Izby posłowie wysłuchają też informacji z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2017 r., jak również Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych za lata 2016 i 2017.

Sejm w I czytaniu rozpatrzy rządowy projekt ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa. Nowe prawo pozwoli na skuteczniejszą i bardziej skoordynowaną ochronę Polski przed zagrożeniami płynącymi z sieci.

Sejm rozpatrzy projekt nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Rząd proponuje powołanie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, którego celem ma być m.in. finansowanie rozbudowy infrastruktury umożliwiającej stosowanie paliw alternatywnych, tj. biokomponentów, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, energii elektrycznej, wodoru, sprężonego gazu ziemnego (CNG) i skroplonego gazu ziemnego (LNG) w transporcie.

Izba będzie także kontynuować prace nad rządowym projektem ustawy o tachografach. W nowych przepisach przewidziano regulacje zwiększające bezpieczeństwo przewozów drogowych przez wprowadzenie nowych wymagań w zakresie systemu tachografów.

Sejm rozpocznie prace nad rządowymi propozycjami zmian w ustawie o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. W II czytaniu zostanie rozpatrzony rządowy projekt ustawy nowelizacji ustawy – Prawo farmaceutyczne. Chodzi o wzmocnienie systemu nadzoru nad wytwarzaniem produktów leczniczych i obrotem nimi, ograniczenie wywozu leków za granicę w celu zwiększenia ich dostępności dla pacjentów w Polsce oraz lepszy dostęp do nowych terapii lekowych.