Nowy rok akademicki


PWSZZ okazji inauguracji roku akademickiego 2012/2013 w gorzowskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej do władz uczelni, pracowników i studentów wystosowałam list.