Konwencja Platformy Obywatelskiej


POW sobotę 23 listopada w Warszawie odbędzie się Konwencja Krajowa Platformy Obywatelskiej. Uczestniczący w niej przedstawiciele krajowych struktur Platformy wybiorą członków Rady Krajowej, Krajowego Sądu Koleżeńskiego i Krajowej Komisji Rewizyjnej. Będą też decydować o ewentualnych zmianach w statucie partii.

     Konwencja jest najwyższym organem władzy w Platformie. Oprócz wyboru członków nowego składu Rady Krajowej, Sądu i Komisji Rewizyjnej, zadaniem delegatów na Konwencję jest też wysłuchanie  sprawozdania z działalności Zarządu Krajowego i Rady Krajowej oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Krajowego Sądu Koleżeńskiego i Krajowej Komisji Rewizyjnej.

     Konwencja ma też prawo uchwalić zmiany w statucie partii.

     W tegorocznej Konwencji weźmie udział ok. 1100 delegatów reprezentujących wszystkie lokalne struktury Platformy Obywatelskiej. Delegaci na Konwencję byli wybierani w trakcie Zjazdów Regionalnych, zakończonych 15 listopada. Na konwencji będzie też obecnych kilkuset gości, m.in. członkowie rządu i przedstawiciele mediów.